Terms and Conditions (Dansk)

HANDELSBETINGELSER PATCHFLOW A/S
VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN

Hjemmesiden ejes og drives af Patchflow A/S, Snaremosevej 23, 7000 Fredericia. CVR nr. 41510854.

Alle navne, mærker, varemærker og logoer på hjemmesiden ejes af Patchflow A/S i Danmark eller deres tilknyttede partnere eller selskaber. Alle navne, mærker, varemærker og logoer er ophavsretsbeskyttede og/eller registrerede varemærker og må kun benyttes med tilladelse fra Patchflow A/S eller de respektive ejere af disse rettigheder. 

Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, videoer, lydfiler og software ejes af Patchflow A/S eller deres tilknyttede partnere eller selskaber. Download af indhold fra hjemmesiden er kun tilladt til personligt og ikke-kommercielt brug og under forudsætning af overholdelse af ophavsretten. Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller genudgive indhold fra hjemmesiden til offentligt eller kommercielt brug eller på anden måde bruge det ophavsretsbeskyttede indhold uden tilladelse fra Patchflow A/S eller deres tilknyttede partnere og selskaber.

Patchflow A/S garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysningerne på hjemmesiden. Vi kan imidlertid altid kontaktes vedrørende ukorrekte oplysninger på hjemmesiden. Patchflow A/S forbeholder sig retten til at ændre indholdet på hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel.

Hvis hjemmesiden indeholder links til tredjeparts sider, indestår Patchflow A/S ikke for indholdet på sådanne tredjeparts sider. Linkene stilles til rådighed som en service til brugerne, og besøg på de linkede tredjeparts sider sker på brugerens eget ansvar.

Læs mere om, hvordan vi behandler persondata i vores fortrolighedspolitik.

HANDELSBETINGELSER
Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer til kunder fra Patchflow A/S, Snaremosevej 23, 7000 Fredericia. CVR nr. 41510854 der bestiller varer på Patchflows A/S online shop.

 1. Kontraktindgåelse
  Der foreligger en endelig og bindende aftale mellem køber og Patchflow A/S, når ordren er blevet bekræftet af Patchflow A/S. Patchflow A/S sender en ordrebekræftelse via e-mail, når ordren er blevet accepteret. Kvitteringen for ordren, som modtages umiddelbart efter indsendelse af ordren, udgør ikke en ordrebekræftelse.

PatchFlow A/S behandler kundeoplysninger med den største respekt og integritet. Ingen oplysninger vil blive videregivet til tredjepart.

 1. Priser, gebyrer og fragt
  Alle priser oplyses inklusive moms og andre afgifter. Den gældende pris er den, der er oplyst på Patchflow A/S’s online shop for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen.

Patchflow A/S forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet på Patchflow A/S’s online shop. Patchflow A/S tager endvidere forbehold for prisændringer samt ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på Patchflow A/S’s online shop til enhver tid, f.eks. på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter, stigende omkostninger eller som følge af den normale udvikling i detailpriser.

Fragtpriser ved bestilling af varer på Patchflow A/S’s online shop

 • GLS pakkeshop og postnord postbutik eller pakkeboks: 29,00  DKK
 • Postnord hjemmelevering: 39,00 DKK
 • DHL Ekspreslevering: 149,00 DKK

Patchflow A/S er ikke behjælpelig med momsrefusion i forbindelse med køb foretaget på vores online shop, som er sendt uden for EU af enkeltpersoner eller erhvervskunder. 

 1. Betaling

Ved bestilling af varer i Patchflow A/S’s online shop er det muligt at benytte følgende betalingsmetoder:

 • Kredit- og debitkort (VISA, Mastercard, VISA dankort mv.)
  Denne betalingsmetode forudsætter et gyldigt kredit- eller debitkort. Vi forbeholder os retten til at tjekke gyldigheden af kortet. Beløbet reserveres på kortet, og trækkes, når varerne afsendes.

Alle betalinger er underlagt kontrol og godkendelse fra både kortudsteder/betalingsudbyder og os af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå svindel. Vi forbeholder os retten til at afvise visse betalingsmetoder, og/eller henvise til alternative betalingsmetoder afhængig af omstændighederne.

 1. Levering
  Medmindre andet er oplyst, er den sædvanlige leveringstid fra placering af ordren følgende:
 • Postnord, GLS mv: 2-4 hverdage.
 • DHL Express levering: 1-2 hverdage.

Patchflow A/S er ikke forpligtet til at levere varer, der er udsolgt fra lager.

 1. Returret

Der gives 30 dages fuld returret på varer købt i vores onlineshop.

Perioden regnes fra den dag hvor køber modtager ordren.

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Når køber returnerer, er køber samtidige ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Køber skal ydermere vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen i pakken.

Køber bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og til, vi har modtaget den retur.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 30 dage efter købet og fra fortrydelsen skal Køber senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@patchflow.com. I meddelelsen skal køber gøre tydeligt opmærksom på, at køber ønsker at benytte fortrydelsesretten. Ønsker køber at sende varen retur til os, skal køber udfylde den vedlagte Returseddel og sende varen til:

PatchFlow® A/S
Snaremosevej 23
7000 Fredericia
E-mail: info@patchflow.com

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Hvordan fortryder køber aftalen?

 • For at gøre fortrydelsesretten gældende skal køber meddele Patchflow A/S beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring.
 • Denne meddelelse kan køber let og enkelt sende til vores kundeservice via vores kontaktformular. 
 • Modtager vi varer retur uden meddelelse fra køber om udnyttelse af fortrydelsesretten, vil vi betragte returneringen af varerne som en udøvelse af retten til at fortryde købet.

Tilbagebetaling

 • Hvis køber gør sin fortrydelsesret gældende, tilbagebetaler vi alle betalinger modtaget, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger, hvis køber har valgt en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om beslutningen om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
 • Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller køber har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
 • Ved delvis returnering af varer bortfalder tilbagebetaling retten  

Returnering af varer

 • Køber returnerer varerne til Patchflow A/S uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret os om, at gøre fortrydelsesretten gældende. Returneringen betragtes som rettidig, hvis varen er indleveret til postforsendelse eller en anden form for forsendelsesservice, der er ansvarlig for forsendelse af varen til Patchflow A/S, før udløbet af de 14 dage. Som bevis for rettidig returnering af varen forelægges kvittering for indlevering til postvæsen eller lignende til forsendelse. 
 • Patchflow A/S afholder udgifterne (porto/fragt) i forbindelse med returneringen af varerne
 • Varer returneres til Patchflow A/S, Snaremosevej 23, 7000 Fredericia

Brugte/forringede varer

 • Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Vi gør opmærksom på i sådanne situationer, kan køber ikke nødvendigvis udnytte sin fulde fortrydelsesret.
 1. Meddelelse ved fejlagtige varer
  Patchflow A/S giver efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at køber kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden for 24 måneder efter købet. Køber skal reklamere inden rimelig tid efter at en sådan fejl eller mangel er eller burde være konstateret. Vi tilbagebetaler fragtomkostninger ifølge Postnords takster, som køber måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Køber reklamerer ved at kontakte Patchflow A/S samt sende den fejlagtige vare til os på denne adresse:

PatchFlow® A/S
Snaremosevej 23
7000 Fredericia
E-mail: info@patchflow.com

 1. Klagemuligheder
  Er køber uenig i vores behandling af klagen, har køber mulighed for at henvende sig til Nævnets Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvor der kan indgive en klage til Center for Klage Løsning.

Det er også muligt at klage over køb foretaget online via Den Europæiske klage platform 

 1. Ansvar
  Patchflow A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftale opfyldelse på grund af force majeure. Så længe en force majeure situation foreligger, er Patchflow A/S fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.

Patchflow A/S’s erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som køber har købt.

Patchflow A/S påtager sig produktansvar over for køber ifølge gældende lovgivning.

Terms and Conditions (English)

TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF THE WEBSITE

The website is owned and operated by PatchFlow A/S, Snaremosevej 23, 7000 Fredericia. VAT nr. 41510854.. All names, brands, trademarks and logos on the website are the property of PatchFlow A/S in Denmark or its associated companies and partners. All names, brands, trademarks and logos are protected by copyright and/or registered trademarks and can only be used with permission from PatchFlow A/S or the respective owner of such rights.

The content of the website such as text, graphics, icons, images, videos, audio files and software are the property of PatchFlow A/S or their associated companies and partners. Downloading content from the website is only allowed for personal, non-commercial use, provided you keep the copyright intact. You may not copy, republish or distribute content from the website for public or commercial purposes or otherwise use the copyrighted content without permission from PatchFlow A/S or their associated companies and partners, as the case may be.

PatchFlow A/S makes no warranties regarding the accuracy of the information on the website. However, you are always welcome to contact us, if you find incorrect information on the website. PatchFlow A/S is entitled to change the content of the website at any time without prior notice.

If the website links to a third party website, PatchFlow A/S makes no warranties for the content of the third party website. These links are made for your convenience only, but it is at your own risk when you visit a third party website.

TERMS AND CONDITIONS FOR SALE

The below terms and conditions shall apply to all deliveries from PatchFlow A/S, to customers purchasing goods in the PatchFlow online shop.

 1. Conclusion of contract

A final and binding contract has been concluded between you and PatchFlow when your order has been confirmed by PatchFlow. PatchFlow will send an order confirmation to you by email when the order has been confirmed. The order receipt received immediately after placing the order does not constitute an order confirmation.

 1. Prices, taxes and delivery

All prices are stated inclusive of VAT and other taxes. The applicable price is the one stated in the PatchFlow online store in respect of the relevant product on the date of placing of the order.

PatchFlow reserves the right to amend any prices incorrectly stated in the PatchFlow online shop. Furthermore, PatchFlow reserves the right to amend any prices, taxes and/or other costs stated in the PatchFlow online shop at any time, e.g. due to changes in VAT rates or other public fees and charges, increased costs or as a result of the general development in retail prices.

When ordering goods in the PatchFlow online shop an amount will be added in payment of shipping costs:

 • GLS parcel shop and Postnord parcel shop or parcel locker terminal (Pakkeboksen): 29,00 DKK – free delivery 
 • Postnord home delivery: 39,00 DKK
 • DHL Express delivery: 149,00 DKK

PatchFlow A/S does not assist in VAT refund for the purchase of products from our online shop, which are exported outside of European Union by individuals or corporate customers. 

 1. Payment

When ordering goods in the PatchFlow online shop it is possible to use the following payment options:

 • Credit and debit card (VISA, Mastercard, Visa Dankort ex.)
  This payment method requires a valid credit or debit card. We reserve the right to check the validity of the card. The amount will be reserved on your card and will be debited after shipment of the goods

All payments are subject to validation and authorisation by both the card issuer/payment provider and us, to maintain security and prevent fraud. We reserve the right to decline certain payment methods and/or refer to a different payment method depending on the circumstances.

 1. Delivery

Unless you have been informed otherwise, the usual time of delivery from the time of placing the order is:

 • Postpord, GLS : 2-4 working days.
 • DHL Express delivery: 1-2 working days

PatchFlow is not obliged to deliver goods which are out of stock.

 1. Right of withdrawal

There is a 30-day full right of return on items purchased in our online shop.

The period is calculated from the day you receive the order.

Buyer must bear the direct costs of return. When the buyer returns, the buyer is responsible for the item being properly packed. The buyer must enclose a copy of the order confirmation in the package.

The buyer bears the risk for the item from the time of delivery of the item until we have received the return.

We do not accept packages sent COD (Cash on Delivery).

Cancellation must be notified to us within 30 days of purchase and from cancellation, buyer must return the shipment within 14 days after. The notice must be given by email to info@patchflow.com. In the notice, the buyer must make it clear that the buyer wishes to exercise the right of withdrawal. If the buyer wishes to send the item back to PatchFlow, the buyer must fill in the enclosed Return Note and send the item to:

PatchFlow® A/S
Snaremosevej 23
7000 Fredericia
Email: info@patchflow.com

You can not regret by simply refusing to receive the item without giving clear notice.

How do you withdraw from the contract?

 • If you want to withdraw from the contract, please send an unambiguous statement to PatchFlow A/S that you want to withdraw from this contract. In your statement please indicate your name, physical address, phone number, email address, order number and which products you wish to return.
 • This statement can easily be sent to Customer Services via our Contact Form.
 • In case your goods have been returned to us without a statement that you exercise your right of withdrawal, we will regard the return of the products as a withdrawal from the contract. 

Repayment

 • If you exercise your right to return the item, we will refund all payments received from you, including delivery costs (excluding additional costs, if you have chosen a different means of delivery than the standard delivery offered by us), without unnecessary delay and in any event no later than 14 days after the date when we received your request to withdraw from this contract. Refunds will be credited to your original method of payment unless you have explicitly accepted otherwise. In any event you will not be charged with any fees as a result of the repayment.
 • We may withhold the repayment until we have received the goods or until you have submitted documentation that the goods have been returned, as may be appropriate.
 • In case of partial return, you can not expect a full refund.

Return of goods

 • You must return the goods to PatchFlow without undue delay and no later than 14 days after the date when you have informed us that you wish to return the item.
 • Withdrawal from the contract will be deemed in due time if, before expiry of the 14-day period, you have handed over the goods to the postal services or other services having undertaken to be in charge of the dispatch of the goods to PatchFlow. To retain proof that you have returned the product in due time, you should keep the receipt or return tracking number stating that you have handed over the goods to the postal services, etc., for the purpose of dispatch.
 • The goods must be returned to: PatchFlow A/S, Snaremosevej 23, 7000 Fredericia, Denmark.

Used/impaired goods

 • You are only liable for any impairment of the value of the goods caused by other handling than what is necessary to determine the nature, quality and function of the goods.
 1. Notification in case of non-conformity of goods

Pursuant to the Danish Sale of Goods Act, PatchFlow grants a 24 months’ right to give notice of lack of conformity of goods. This right to give notice of lack of conformity of goods means that you can complain about errors and defects related to the goods, which have appeared within 24 months after the purchase. You must complain within reasonable time after the error or the defect has been or should have been noted. We will reimburse the freight charges paid by you in connection with the return shipment, on the basis of Postnord’s rates, provided that the complaint is justified.

You can file a complaint by sending a return note to PatchFlow and the defect product to the following address:

PatchFlow® A/S
Snaremosevej 23
7000 Fredericia
E-mail: info@patchflow.com

 1. Customer complaints procedure

In case you disagree with our handling of your complaint, you have the option to file a complaint with Center for Klageløsning, Nævnets Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

It is also possible to submit a complaint regarding an online purchase via the European Online Dispute Resolution platform.

 1. Liability

PatchFlow is not liable for any delays or for non-performance due to force majeure. For as long as a force majeure situation persists, PatchFlow is relieved from performance of its obligations.

PatchFlows liability for any and all claims is limited to an amount equal to the price of the good purchased by you.

PatchFlow assumes product liability vis-a-vis you under applicable law.